Holzenbosch in Voorthuizen krijgt "dorps karakter"

VOORTHUIZEN - De nieuwbouwwijk Holzenbosch die vanaf 2015 gebouwd gaat worden aan de zuidkant van Voorthuizen moet vooral een dorps en duurzaam karakter krijgen. In de eerste fase van deze wijk, met in totaal 368 woningen, is ruimte voor veel groen en water, terwijl de relatief smalle wegen kronkelen. ,,De wijk moet geen experiment worden, maar we willen wel een flinke stap vooruit zetten met duurzame ideeën."
Dat zegt wethouder Gerrit Tijmensen bij de toelichting van de eerste concrete plannen voor de wijk, waarvoor medio volgend jaar het bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Holzenbosch ligt ten zuiden van de Wikselaarseweg en ten oosten van de Baron van Nagellstraat.
Tijmensen: ,,In de wijk is ruimte voor met name grondgebonden woningen in diverse prijsklassen. Ongeveer 32 procent van de woningen valt onder de categorie sociale huur en koop, 36 procent zit qua prijs in de middenklasse en nog eens 32 procent in de dure sector. Daarbij hebben we de diverse woningtypen gemixt door de wijk." Holzenbosch wordt ontwikkeld door de gemeente, bouwbedrijf Schoonderbeek uit Amersfoort en Woningstichting Barneveld, die alledrie grond in eigendom hebben.

Het dorpse karakter komt volgens de wethouder tot uiting door kronkelende wegen, erfjes en veel groen. ,,We willen vooral langgerekte straten voorkomen."
Vorig jaar werd duidelijk dat met name het duurzame aspect in deze wijk tot uiting moet komen. Een landschapsarchitect schetste aanvankelijk plannen met onder meer hoogteverschillen, luchtstromen, waterpoelen en een autoluwe wijk. ,,Bepaalde elementen daaruit hebben we nu meegenomen, waarbij we toch vooral ook naar de praktische invulling hebben gekeken. Hoogteverschillen bijvoorbeeld zitten er nu niet in, omdat daarmee eventuele toekomstige ontwikkelingen worden uitgesloten. En echt autoluw willen we de wijk ook niet maken."
Duurzaamheid uit zich volgens Tijmensen dan ook vooral door extra geïsoleerde woningen, materiaalgebruik, smalle wegen, parkeerplaatsen met betontegels waar gras doorheen groeit en vooral groen- en wateraccenten, zoals wadi's, waarmee het water zo lang mogelijk in de wijk moet worden gehouden. ,,Voor het gehele plan hebben we inspiratie opgedaan in onder meer de Amersfoortse wijk Vathorst en Leusden."

Opvallende plannen zijn volgens Tijmensen ideeën over gezamenlijk gebruik en eigendom van groene veldjes tussen woningen in, zogeheten 'mandelige' percelen. ,,We denken dat daar belangstelling voor is. Het vergroot de sociale samenhang, bovendien scheelt het de gemeente in groenonderhoudskosten." Daarnaast biedt de gemeente de mogelijkheid aan bewoners om zelf hun woning te ontwikkelen, vergelijkbaar met het 'Bladel-concept' in Kootwijkerbroek. ,,Afhankelijk van de animo kunnen op deze manier naar mijn idee twee of drie blokken van elk zes woningen gerealiseerd worden. Omdat we zelf als gemeente delen grond in eigendom hebben, kunnen we dit in deze wijk realiseren." Aan de kant van de Baron van Nagellstraat is binnen de wijk ruimte voor onder meer winkels of dienstverlening en daarnaast appartementencomplexen. Ook de afgebrande boerderij Hulzenbosch valt binnen de nieuwe wijk. ,,Voor dit bouwwerk heeft ontwikkelaar Schoonderbeek nog steeds het plan er een pannenkoekenrestaurant van te maken", zegt de wethouder. ,,We staan daarnaast open voor eventuele initiatieven voor woongroepen met senioren."
Qua verkeersontsluiting loopt er straks vanaf een nieuw aan te leggen rotonde op de Baron van Nagellstraat één hoofdroute de wijk in. ,,Daarnaast creëren we aan de noordkant en de oostkant op twee plaatsen mogelijkheden voor bijvoorbeeld ambulances en brandweerwagens."

Aan de zuidwestkant van de nieuwe wijk, langs de Baron van Nagellstraat, liggen enkele boerderijen die inmiddels geen agrarische functie meer hebben. Dit deel blijft in het bestemmingsplan buitengebied liggen. Volgens de wethouder leidt dat in de toekomst niet tot mogelijke problemen op het gebied van geurhinder, mochten daar andere ontwikkelingen komen.
De verwachting is dat de bouw van Holzenbosch halverwege 2015 van start kan gaan. ,,We bouwen in verschillende fases en werken daarbij globaal van noord naar zuid", zegt Tijmensen. ,,Al zal één cluster aan de zuidkant, met overwegend duurdere woningen, ook vanaf de start ontwikkeld worden."
Naar gelang de verkoopsnelheid wordt fase 1 van Holzenbosch in zo'n vijf jaar volgebouwd. Daarna volgt fase twee, een even groot project ten oosten van fase één. ,,Op dit moment zien wij geen aanleiding af te zien van het tweede deel", aldus de wethouder.

Bij het opstellen van de plannen voor de nieuwe wijk is volgens Tijmensen geluisterd naar een klankbordgroep, waarin onder meer Plaatselijk Belang, de ondernemersvereniging en omwonenden vertegenwoordigd waren.

Het inspraakplan wordt vanavond toegelicht tijdens een bijeenkomst in dorpshuis 't Trefpunt in Voorthuizen. Daarbij wordt ook uiteengezet op welke manier omwonenden of belanghebbenden bezwaar kunnen aantekenen tegen de plannen. Het inspraakplan voor Holzenbosch ligt van 20 december tot en met 16 januari ter inzage. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur.

'Visie over Zeumeren mist verkeersoplossingen'

VOORTHUIZEN - De nieuwe toekomstvisie voor het gebied ten zuiden van Voorthuizen, rondom recreatieterrein Zeumeren, mist oplossingen voor bestaande en toekomstige verkeersknelpunten. Dat stelt Plaatselijk Belang Voorthuizen.

Dat meldt secretaris Martin Schuit naar aanleiding van een presentatie van de nieuwe visie afgelopen donderdag, waar de Barneveldse Krant niet voor was uitgenodigd. Adviesbureau LOS Stad om Land uit Den Bosch presenteerde de nieuwe plannen tijdens een bewonersavond in het Pitch- en Puttgebouw op Zeumeren, voor ruim honderd belangstellenden.

Globaal omvat het plan de toekomstige ontwikkelingen in het gebied dat grofweg begrensd wordt door de nieuwe Voorthuizense wijk Holzenbosch ten noorden, snelweg A1 ten zuiden, de Baron van Nagellstraat ten westen en de Garderbroekerweg ten oosten.

,,Op zich zijn we niet ontevreden over het plan", zegt Schuit. ,,Er staan enkele mooie ideeën in, zoals aanleg van wandel- en fietsverbindingen vanaf Voorthuizen het gebied in en een ruime groene buffer direct ten zuiden van Holzenbosch." Maar juist het ,,knelpunt" verkeer in dit gebied is onderbelicht, vindt Schuit.

Hij heeft het daarbij met name om sluipverkeer vanuit de regio Garderbroek over de smalle Blotekamperweg en Zeumerseweg richting de aansluiting van de A1. Daarnaast noemt hij het ontbreken van een mogelijke ontsluiting van zowel Holzenbosch als het gebied Zeumeren met een nieuwe randweg van de nieuwe wijk. Ook een idee voor een nieuwe op- en afrit van snelweg A1 ten oosten van recreatieterrein Zeumeren ontbreekt, stelt hij. ,,Los van de vraag of alle ideeën uitvoerbaar zijn, moet een visie alle mogelijke oplossingen schetsen."

 

‘Snel nieuwe woonwijken in Barneveld plannen’

BARNEVELD - Om vanaf 2015 voldoende nieuwe woningen te kunnen bouwen, moet de gemeente Barneveld snel aan de slag met het voorbereiden van nieuwe locaties, te beginnen met de juridische procedure van de nieuwe wijk Barneveld-Noord.

Dat staat in het meerjaren woningbouwprogramma 2011-2020, dat het college aan de gemeenteraad voorlegt. Tot 2015 zijn nog nieuwe woningen gepland in onder meer Veller II en de Eilanden Oost in Barneveld, Puurveen in Kootwijkerbroek en in Garderen-Zuid.

BK 13062011

Vanaf 2015 neemt het aanbod echter af. Tegelijkertijd heeft de gemeente zich eerder ten doel gesteld jaarlijks 300 tot 400 nieuwe woningen op te leveren, met als achterliggende ambitie in 2030 uit te groeien naar 65.000 tot 70.000 inwoners. ,,Dat betekent dat na 2015 één of meerdere zoeklocaties tot ontwikkeling moeten worden gebracht", zo staat als advies in het woningbouwprogramma. Er moet daarom snel een verkenning worden uitgevoerd naar nieuwe woonlocaties. ,,Temeer omdat de ontwikkeling van woonwijk De Burgt in Barneveld op dit moment onzeker is."

Concreet wordt onder meer Barneveld-Noord genoemd, waar vanaf 2018 de bouw van 300 woningen gepland is. In 2016 moet daarnaast de bouw van 315 woningen in Holzenbosch (Voorthuizen-Zuid) starten; de procedure hiervoor is inmiddels opgestart. Vanaf 2017 volgen eventueel veertig woningen in het Voorthuizense Blankensgoed-Noord en in 2016 honderd woningen in Kootwijkerbroek-Oost.

 

Nieuwe woonwijk in Voorthuizen heet Holzenbosch

 

VOORTHUIZEN - De nieuw te bouwen woonwijk ten zuiden van Voorthuizen gaat Holzenbosch heten. Dat werd donderdagmiddag 3 februari bekendgemaakt met de onthulling van een naambord aan de Schoonengweg.
Wethouder Bram Troost onthulde het bord samen met directeur Arjen Jongstra van Woningstichting Barneveld, secretaris Martin Schuit van Plaatselijk Belang Voorthuizen, projectontwikkelaar Evert Schoonderbeek en de Voorthuizense Riek van Maanen (niet zichtbaar op de foto), één van de bedenkers van de nieuwe naam.

De naam verwijst naar de nabijgelegen monumentale boerderij Holzenbosch, die in augustus vorig jaar afbrandde. ,,Deze naam heeft een sterke bekendheid in het dorp, bijna iedereen weet wel over welk gebied het gaat”, verduidelijkt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel.

Voor de nieuwe wijknaam lanceerde de gemeente in oktober een prijsvraag. Ongeveer veertig deelnemers dienden samen vijftig verschillende namen in, waaruit een jury vijf namen selecteerde: Heelvelt, Schooneng, Holzeneng, Zeumereng en Holzenbosch. ,,Via een poll op de website van de gemeente kreeg die laatste suggestie uiteindelijk de meeste stemmen.”
De deelnemers die de winnende naam inzonden, ruim vijftien mensen, krijgen als aandenken een miniatuur naambordje Holzenbosch.

De nieuwe woonwijk beslaat in totaal zo’n vijftig hectare en wordt begrensd door de Baron van Nagellstraat, de Zeumerseweg en de Wikselaarseweg. Woningbouw start op zijn vroegst in 2015. De wijk wordt in twee fases ontwikkeld met een verwachte bouwsnelheid van zestig tot tachtig huizen per jaar, al kan dat op basis van veranderingen in de woningmarkt aangepast worden. In totaal zijn er ongeveer duizend woningen gepland, zodat het gebied pas rond 2030 is volgebouwd.

check them out