Holzenbosch wordt duurzaam en dorps

VOORTHUIZEN - De nieuwe woonwijk Holzenbosch aan de zuidzijde van Voorthuizen wordt “een duurzame wijk met een dorps karakter.”
Voor het eerste deel van Holzenbosch is nu een plan gemaakt.
Voor het eerste deel van Holzenbosch is nu een plan gemaakt.

Dat stelt de gemeente in een persverklaring over het Masterplan Holzenbosch. Het college van B&W van de gemeente Barneveld heeft het plan gisteren aan omwonenden van de nieuwe wijk gepresenteerd. Naar verwachting kan in 2015 worden gestart met de bouw van de eerste woningen in Holzenbosch.

 

Groei

De gemeente Barneveld wil de komende jaren van ruim 53.000 inwoners naar circa 70.000 inwoners groeien. De meeste nieuwe woningen worden gebouwd in Barneveld (Veller, De Burgt en Barneveld-Noord) en in Voorthuizen (Blankensgoed en Holzenbosch). Het gebied ten zuiden van Voorthuizen werd al eerder door de gemeente Barneveld aangewezen als zoekzone voor woningbouw.
Het plangebied Voorthuizen-Zuid bestaat uit twee fasen: de eerste fase, Holzenbosch, telt ongeveer 325 woningen. Op een later moment wordt bepaald of de tweede fase wordt ontwikkeld.
Voor de realisering van Holzenbosch werkt de gemeente samen met Woningstichting Barneveld en Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek uit Amersfoort.

 

Recht of organisch

In het masterplan staat onder andere op welke manier de nieuwe wijk wordt opgezet, hoe het verkeer wordt geregeld en hoe de groenstructuur wordt gerealiseerd.
In het Masterplan Holzenbosch zijn twee modellen uitgewerkt voor de opzet van de wijk.
Model Patchwork heeft lange lijnen (rechte wegen, lange zichtlijnen) met bebouwingsvlakken met een eigen architectuur.
Model Esdorp daarentegen is een ‘organische, dorpse, structuur’ met een ‘hiërarchische opbouw’ maar met een intiem karakter (stratenpatroon).

 

Esdorp past

Het college van burgemeester en wethouders heeft, in samenspraak met de andere partijen, een voorkeur uitgesproken voor model Esdorp. Dit model sluit beter aan op de directe omgeving, is geïnspireerd op het omliggende landschap en past bij de aard en schaal van Voorthuizen. Daarnaast is deze vorm niet eerder toegepast in nieuwbouwlokaties in de gemeente Barneveld. Op andere lokaties zoals De Burgt, Veller en Blankensgoed, is juist gewerkt volgens het model Patchwork.

 

Bufferzone

De gemeente vindt het belangrijk dat de nieuwe wijk Holzenbosch op een goede wijze aansluit op de bestaande omgeving, zowel ten noorden als ten zuiden van de nieuwe woonwijk. Daarom besteedt de gemeente bijvoorbeeld extra aandacht aan de bufferzone tussen de nieuwe en de bestaande wijk. Dat geldt ook voor de andere randen van de nieuwe wijk.

 

Verkeer

Een nieuwe woonwijk zorgt voor extra verkeersbewegingen. De gemeente Barneveld vindt het belangrijk dat de nieuwe wijk alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. Het wordt voor auto’s dus niet mogelijk om via de wijk Holzenbosch naar de Kromme Akker te rijden. Voor voetgangers en fietsers zijn wel doorsteken voorzien, onder andere naar het centrum van Voorthuizen en naar het gebied rond het recreatiegebied Zeumeren.
De wijk Holzenbosch wordt ontsloten via de Baron van Nagellstraat. Het is de bedoeling dat ongeveer ter hoogte van de voormalige boerderij Holzenbosch een rotonde wordt aangelegd, die ervoor zorgt dat het verkeer van en naar Holzenbosch in goede banen wordt geleid.

 

Hoe gaat het verder?

Het college van B en W heeft het Masterplan Holzenbosch vastgesteld en een principekeuze gemaakt voor het model Esdorp. De komende periode wordt dit model verder uitgewerkt en zal het voorontwerp van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan worden opgesteld voor de nieuwe woonwijk. De verwachting is dat in 2014 het bouwgebied bouw- en woonrijp kan worden gemaakt, zodat in 2015 kan worden gestart met de bouw van de woningen.

De gemeente heeft alle informatie over de wijk Holzenbosch, waaronder het Masterplan Holzenbosch, op een speciale website gezet: www.barneveld.nl/holzenbosch. Via de website is het mogelijk om op de hoogte te worden gehouden over ontwikkelingen met betrekking tot Holzenbosch.

check them out